رمز کارت سوخت، چهار رقم آخر کد ملی

رمز کارت سوخت، چهار رقم آخر کد ملی

چنانچه رمز کارت سوخت شخصی (نه سازمانی) خود را فراموش کردید، دو راه در جلوی پای شماست. می‌توانید با مراجعه به یکی از نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی (فهرست نواحی و مناطق)، نسبت به حذف رمز کارت سوخت خود اقدام نمایید و یا از ۴ رقم آخر کد ملی مالک خودرو به عنوان رمز کارت سوخت استفاده نمایید.

مالکینی که کارت سوخت خودروی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند از چهار رقم آخر سمت راست کد ملی به عنوان رمز کارت سوخت خود استفاده کنند، بر این اساس، در این مدت چهار رقم آخر سمت راست کد ملی شخصی که نام او در پشت کارت سوخت درج شده است، به عنوان رمز کارت سوخت، علاوه بر رمز جاری کارت‌ها در جایگاه‌های عرضه سوخت معتبر است؛ بنابراین چنانچه مالکان خودروها به هر دلیلی رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده‌اند، می توانند از این امکان برای سوخت‌گیری از طریق کارت سوخت شخصی استفاده کنند.

برای حذف رمز کارت سوخت خود، پیش از مراجعه به نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، مدارک زیر را به همراه داشته باشید: (برای آشنایی با فرآیند کامل حذف رمز کارت سوخت اینجا کلیک کنید)

  • حضور مالک وسیله نقلیه و یا وکیل وی که دارای وکالت‌نامه محضری است و یا ارائه برگه انحصار وراثت
  • برای اشخاص حقیقی، ارائه یک از مدارک شناسایی همانند شناسنامه، کارت ملی و یا گذرنامه الزامی است.
  • برای اشخاص حقوقی، ارائه معرفی نامه رسمی سازمان با درج شماره ملی به همراه کارت ملی نماینده معرفی شده
  • یکی از مدارک شناسایی خودرو همانند کارت شناسایی ماشین یا شناسنامه مالکیت ماشین
  • اصل کارت سوخت جهت حذف رمز
دسته بندی :خدمات عمومی
۱ آبان ۱۳۹۸

نظرات